Image result for chua nhat thu 5 phuc sinh nam a

Chúa Nhật V Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv97, 1-2
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt muôn dân, Alleluia.

Chủ Đề: Hiệp nhất trong Đức KiTô.

Các Bài Đọc: Act. 9, 26-31; 1 Joan 3, 18-24; Joan 15, 1-8

Đáp Ca: (TV 21): Lạy Chúa, bởi Chúa mà lời con ca ngợi vang lên trong đại hội. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Các con hãy ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai ở trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”.

BÀI HÁT