Chúa Nhật V Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv97, 1-2
Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu; Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt muôn dân, Alleluia.

Chủ Đề: Hãy yêu thương nhau.

Các Bài Đọc: Act 14, 20b-26; Apoc. 21, 1-5a; Joan 13, 31-33a. 34-35

Đáp Ca: Tv144, Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.

BÀI HÁT