Chúa Nhật V ChayImage result for 5th sunday lent

Ca Nhập Lễ: TV42 1-2

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi con đối nghịch với quân vô đạo; xin cứu con khỏi tay người độc ác điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con và là sức mạnh con.

Chủ Đề: Chúa là sự sống lại và là sự sống. PÂ: Chúa chữa Lazarô

Các Bài Đọc: Ez. 37, 12-14; Rom. 8, 8-11; Joan 11, 1-45

Đáp Ca: (TV 129): Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

CXTPA: Chúa phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta sẽ không chết đời đời”.

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Tôi tin Đấng Cứu Chuộc
  • Xin cứu con khỏi chết
  • Từ Vực sâu
  • Con đường Chúa đi qua

BÀI HÁT