Chúa Nhật V Chay

Ca Nhập Lễ: TV42 1-2

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi con đối nghịch với quân vô đạo; xin cứu con khỏi tay người độc ác điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con và là sức mạnh con.

Chủ Đề: Chúa là Đấng hay tha thứ. Hãy sống trong sạch. PÂ: Người phụ nữ ngoại tình.

Các Bài Đọc: Is. 43, 16-21; Phil. 3, 8-14; Joan 8, 1-11

Đáp Ca: (TV 125): Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.

CXTPA: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

BÀI HÁT