Image result for 5th sunday lent

Chúa Nhật V Chay

Ca Nhập Lễ: TV42 1-2

Lạy Chúa, xin Chúa minh xét cho con, xin bênh vực quyền lợi con đối nghịch với quân vô đạo; xin cứu con khỏi tay người độc ác điêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa con và là sức mạnh con.

Chủ Đề: Hy sinh mạng sống mình. Sự chết phát sinh hoa qủa.

Các Bài Đọc: Jer. 31, 31-34; Hebr. 5, 7-9; Joan 12, 20-33

Đáp Ca: (TV 50): Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch.

CXTPA: Chúa phán: “Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó”.

BÀI HÁT