Chúa Nhật Lễ Lá

Ca Nhập Lễ:Image result for palm sunday

Sáu ngày trước lễ trọng vượt qua, khi chưa đến thành Giêrusalem , các trẻ em ra đón Người, tay chúng cầm cành lá dừa và lớn tiếng tung hô rằng: “Hoan hô trên các tầng trời; chúc tụng Chúa là Đấng đầy lòng từ bi mà đến.

Chủ Đề: Vinh quang và Thập Giá.

Các Bài Đọc: Is. 50, 4-7; Phil. 2, 6-11; Mt. 26, 14-27, 66

Đáp Ca: (TV 21): Ôi Thiên Chúa! Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con?

CXTPA: Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.

BÀI HÁT

Lưu:

BÀI THƯƠNG KHÓ NĂM B
1. ĐỪNG LÀM TRONG NGÀY LỄ KẺO SINH NÁO ĐỘNG TRONG DÂN.
2. THẦY MUỐN CHÚNG CON ĐI DỌN CHO THẦY ĂN LỄ VƯỢT QUA TẠI ĐÂU?
3. CHÚNG TÔI ĐÃ NGHE NÓ NÓI: TA SẼ PHÁ HUỶ ĐỀN THỜ NÀY DO TAY LOÀI
NGƯỜI LÀM RA – VÀ TRONG BA NGÀY – TA SẼ XÂY LẠI MỘT ĐỀN THỜ KHÁC
KHÔNG BỞI TAY LOÀI NGƯỜI LÀM RA.
4. CHÚNG TA CÒN CẦN CHI ĐẾN NHÂN CHỨNG NỮA? CÁC ÔNG ĐÃ NGHE LỜI
NÓI LỘNG NGÔN – CÁC ÔNG NGHĨ SAO?
5. ÔNG ĐÚNG THUỘC BỌN ĐÓ – VÌ CẢ ÔNG CŨNG LÀ NGƯỜI GA-LI-LÊ-A.
6. ĐÓNG ĐINH NÓ ĐI.
7. ĐÓNG ĐINH NÓ ĐI.
8. TÂU VUA DÂN DO THÁI.
9. KÌA – KẺ PHÁ ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA VÀ XÂY LẠI TRONG BA NGÀY – HÃY TỰ
CỨU MÌNH XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ ĐI.
10. KÌA – NÓ GỌI Ê-LI-A.