Image result for chua nhat thu 4 phuc sinh nam a

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv32, 5-6
Địa cầu đầy ân sủng Chúa; do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành.

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc: Act. 13, 14. 43-52; Apoc. 7, 9. 14a-17; Joan 10, 27-30

Đáp Ca: (TV 99); Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. (Hoặc: Alleluia)

BÀI HÁT