Chúa Nhật IV Phục Sinh Image result for chua nhat thu 4 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ:
Tv32, 5-6
Địa cầu đầy ân sủng Chúa; do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành.

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc: Act. 4, 8-12; 1 Joan 3, 1-2; Joan 10, 11-18

Đáp Ca: (TV 117): Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. (Hoặc: Alleluia)

BÀI HÁT

Bản dịch mới Thánh vịnh 117 đã được uỷ ban Phụng tự HDGMVN chuẩn

CN 4B PS
ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 8-9. 21-23. 26 và 28cd và 29
Đáp: Phiến đá thợ xây loại bỏ, đã trở nên đá tảng góc tường (c. 22).
Hoặc đọc: Alleluia.

1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì lượng từ bi của Ngài muôn đời bền vững. Náu thân nơi Thiên chúa tốt hơn tin tưởng người đời. Náu thân nơi Thiên Chúa tốt hơn cậy nhờ vua quan.

2-Phiến đá những thợ xây loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Đó là việc Chúa làm, thật kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã lập ra, ngày ta hãy hân hoan mừng rỡ.

3-lạy Chúa , xin cứu đô con, lạy Chúa xin giúp con thịnh đạt. Chúc Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Từ nhà Chúa chúng tôi cầu phúc cho anh em. Chúa là Thiên Chúa, ngài đã chiếu sáng chúng ta.

ALLELUIA: Ga 10, 14
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta”. – Alleluia.