Image result for chua nhat thu 4 phuc sinh nam a

Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Tv32, 5-6
Địa cầu đầy ân sủng Chúa; do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành.

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc: Act. 4, 8-12; 1 Joan 3, 1-2; Joan 10, 11-18

Đáp Ca: (TV 117): Phiến đá mà những người thợ xây loại bỏ đã biến nên tảng đá góc tường. (Hoặc: Alleluia)

BÀI HÁT