Chúa Nhật IV Phục Sinh Image result for chua nhat thu 4 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ:
Tv32, 5-6
Địa cầu đầy ân sủng Chúa; do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành.

Chủ Đề: Chúa là Vị Mục Tử tốt lành.

Các Bài Đọc:Act. 2, 14a. 36-41; 1 Petr. 2, 20b-25; Joan 10, 1-10

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Hoặc (Alleluia)

Alleluia: Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta”.

BÀI HÁT

 

 

Hướng dẫn chọn bài hát:

 

 

  • Chúa chăn nuôi tôi
  • Cửa chuồng chiên

 

  • Niềm vui trong Chúa