Chúa Nhật IV ChayImage result for 4th sunday lent

Ca Nhập Lễ: Cf. Is66, 10-11

Hỡi Giêrasalem hãy hân hoan, hỡi tất cả các ngươi là những kẻ yêu qúi thành ấy, hãy tụ họp lại. Hỡi các ngươi là những kẻ ưu phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng va hưởng no đầy nguồn an ủi các ngươi.

Chủ Đề: Chúa là ánh sáng.

Các Bài Đọc: 1 Sam. 16, 1b. 6-7. 10-13a; Eph. 5, 8-14; Joan. 9, 1-41

Đáp Ca: (TV 22): Chúa chăn nuôi con. con chẳng thiếu thốn chi.

CXTPA: Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Chúa là ánh sáng
  • Chân thiện mỹ
  • Chúa chăn nuôi
  • Ephata
  • Cho con được thấy
  • Hãy Chỗi Dậy.