Chúa Nhật IV Chay

Ca Nhập Lễ: Cf. Is66, 10-11

Hỡi Giêrasalem hãy hân hoan, hỡi tất cả các ngươi là những kẻ yêu qúi thành ấy, hãy tụ họp lại. Hỡi các ngươi là những kẻ ưu phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng va hưởng no đầy nguồn an ủi các ngươi. 

Chủ Đề: Chúa là Cha nhân từ.

PÂ: Người con hoang đàng.

Các Bài Đọc: Jos. 5, 9a. 10-12; 2 Cor. 5, 17-21; Lc. 15, 1-3. 11-32

Đáp Ca: (TV 33): Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

CXTPA: Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha”.

BÀI HÁT