Chúa Nhật IV ChayImage result for 4th sunday lent

Ca Nhập Lễ: Cf. Is66, 10-11

Hỡi Giêrasalem hãy hân hoan, hỡi tất cả các ngươi là những kẻ yêu qúi thành ấy, hãy tụ họp lại. Hỡi các ngươi là những kẻ ưu phiền, hãy hân hoan vui mừng, để các ngươi nhảy mừng va hưởng no đầy nguồn an ủi các ngươi.

Chủ Đề: Chúa là Đấng cứu độ.

Các Bài Đọc: 2 Chron. 36, 14-16. 19-23; Eph. 2, 4-10; Joan. 3, 14-21

Đáp Ca: (TV 136): Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi.

CXTPA: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài sẽ đượïc sống đời đời.

 

BÀI HÁT