Chúa Nhật III Phục Sinh Image result for chua nhat thu 3 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ
Tv65, 1-2
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, Alleluia

Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế.

Các Bài Đọc: Act. 3, 11-26; Joan 2, 1-5a; Lc. 24, 35-48

Đáp Ca: (TV 4): Lạy Chúa, xin chiếu sáng thiên nhan Chúa trên mình chúng con. (Hoặc: Alleluia)

 

BÀI HÁT