Chúa Nhật III Phục Sinh Image result for chua nhat thu 3 phuc sinh nam a

Ca Nhập Lễ
Tv65, 1-2
Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Người, hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh, Alleluia

Chủ Đề: Sống Lời Chúa.

Các Bài Đọc: Act 2, 14, 22-28; 1 Petr. 1, 17-21; Lc. 24, 13-35

Đáp Ca: (TV 15): Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối truuờng sinh. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích cho chúng con những lời Thánh Kinh; xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con.

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

 

  • Đường Emmau
  • Chúa ở bên con
  • Mời Ngài ở lại

 

  • Ngài dẫn con đi