Chúa Nhật III Chay

Ca Nhập Lễ:TV24, 15-16 Image result for 3rd sunday lent

Mắt tôi luôn luôn hướng nhìn về Chúa, vì chính Người gỡ chân tôi khỏi lưới dò. Xin Chúa đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ.

Chủ Đề: Nguồn nước hằng sống.

Các Bài Đọc: Ex. 17, 3-7; Rom. 5, 1-2. 5-8; Joan. 4, 5-42

Đáp Ca: (TV 94) : Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa.

CXTPA: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa.

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Nguồn suối hằng sống
  • Nghe tiếng Chúa
  • Đừng cứng lòng
  • Như nai khát
  • Nguồn nước trường sinh
  • Tôi Tin (Thành Tâm)

BÀI HÁT