(Kính lòng thương xót Chúa)

Ca Nhập Lễ
1 Petr 2,2
Như trẻ sơ sinh, anh em hãy ao ước sữa thiêng liêng không phôi pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Alleluia.

Hoặc 4 Esdr 2, 36-37
Anh em hãy nhận lãnh niềm vui vinh quang của anh em, hãy tạ ơn Chúa, Đấng đã kêu gọi anh em vào trong nước trời, Alleluia 

Chủ Đề: Phúc cho ai không thấy mà tin

Các Bài Đọc: Act. 5, 12-16; Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19; Joan 20, 19-31

Đáp Ca: (TV 117): Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. (Hoặc Alleluia)

Alleluia: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con mới tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.

BÀI HÁT