Image result for 2nd sunday of lent

Chúa Nhật II Chay

Ca Nhập Lễ: Tv26, 8-9

Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi

Chủ Đề: Đức KiTô, của lễ hiến tế. Lắng Nghe va sống Lời Chúa

Các Bài Đọc: Gen. 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Rom. 8, 31b-34; Mc. 9, 1-9

Đáp Ca: (TV 115): Con sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.

CXTPA: Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”.

BÀI HÁT