1. CN 27 C : Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; …”
 2. Cn 28 C: ” Trong mọi việc hãy cảm tạ Chúa…”
 3. CN 29 C : ” CHúa phán :” Nếu ai yêu mến Thầy…”
 4. CN 30 C: Thiên Chúa trong Đức Ki tô đã giải hoà thế với Người….”
 5. CN 31 C: Ga 14,5 “Thầy là đường, là sự thật….”
 6. CN 32C : Lc 21,36 “Các con hãy tỉnh thức….Con Người”
 7. CN 33C: Mt 24, 42a & 44: Các con hãy tỉnh thức và sẵn sàng…
 8. CN 34 C: KI TÔ VUA: Mc 11,10 “Chúc tụng Đấng nhan danh Chúa mà đến…”
 9. CN1 MV A Lậy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi
 10. Cn 2 MV A
 11. CN 3 MV A Thánh Thần Chúa ngụ trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó.
 12. CN1/1  Dt 1, 1-2 : Thuở xưa nhiều lần nhiều cách…
 13. lễ hiển linh 2017  Mt 2-2 Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao…..
 14. CN2 TN A, CN 32 TN A: 1 Sm 3, 9: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa ….
 15. CN3TN: “Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước…..”
 16. CN5 TN: Ga 8, 12 “Chúa phán: ta là ánh sáng thế gian…”
 17. CN1 Mùa Chay: Mt 4, 4b: Người ta sống không nguyên bởi bánh….
 18. CN 2 Mùa Chay: Mt 17, 5 : Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: “Đây…
 19. CN 3 Mùa Chay:Ga4, 42 & 15:Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban…”
 20. Lễ Lá: Chúa KiTô vì chúng ta, đã vâng lời cho đến chết và….
 21. CN 2 PS: Ga 20, 29 : Chúa phán: Tô- ma , vì con đã ….
 22. N 3 PS: Lc 24, 32 Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Giêsu, xin giải thích ….
 23. Cn4 PS: Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành….
 24. LỄ THĂNG THIÊN ABC
 25. Lễ Chúa Ba Ngôi
 26. Lễ Mình Máu Chúa
 27. CN 12 TN A – Chúa phán:” Lời Cha là chân lý, xin hãy thánh hoá….
 28. CN 16 A: LẠY CHÚA LỜI CHÚA  LÀ THẦN KHÍ….
 29. CN 17 A TN: Lời Chúa tồn tại muôn  đời  , đó là lời Tin Mừng…
 30. Lễ Hiển dung ABC
 31. CN 19 TN A:  Ga 1, 14 và 12b: “Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những…..
 32. CN 20 THUONG NIEN A: Chúa phán: nếu ai yêu mến Thầy….
 33. CN 23 TN: Thầy gọi các con là bạn hữu…
 34. Cn 24 A Ga 6. 64b, 69b : Lạy Chúa, Lời CHúa là thần khí…
 35. CN28TN A   Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con
 36. CN 30 A- Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ…
 37. CN 4 B MV : này tôi là tôi tớ Chúa tôi xin vâng….
 38. Lễ Thánh Gia Thất-CN 1 Mùa Giáng sinh
 39. Cn 3 TN B: Nước Chúa đã gần đến …