Uncategorized

1 Item

CN Thứ 3 QN B 2021

by Minh Tran

Hát lễ mùa đại dịch covid -19 CN Thứ 3 QN Ca Nhập Lễ: TV95, 1-6 Toàn thể địa cầu hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người. Chủ Đề: Hãy […]