bavuaLễ Hiển Linh (Ba Vua)

Nhập Lễ: Cf. Mal 3.1: Chron 19, 12
Này đây Chúa thống trị ngự đến, nắm trong tay quyền vương đế quyền năng.

Các Bài Đọc: Is 60,1-6; Ep 3,2-3a,5-6; Mt 2,1-12

Đáp Ca: Tv 71 (Lậy Chúa, mọi dân tộc trên địa cầu đều thời lậy Chúa)

Alleluia: Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương, và chúng tôi đã đến để triều bái người.

BÀI HÁT