CN Thứ 14 QN

Nhập Lễ: TV 47, 10-11

“Lạy Chúa, chúng tôi tưởng nhớ lại lòng thưng xót của Chúa ngay trong đền thánh Chúa. Lạy Chúa, cũng như Thánh Danh Chúa, lời khen ngợi Chúa sẽ vang đến tận cùng trái đất ; tay hữu Chúa đầy đức công minh.”

Chủ Đề: Vui thoả trong sự yếu hèn.

Các bài đọc: Ez. 2-5; 2 Cor. 12, 7-10; Mc. 6, 1-6;

Đáp ca: (TV. 122) Mắt chúng tôi nhìn vào Chúa cho tới khi Ngài thương xót chúng tôi.

Alleluia: Lời Chúa tồn tại muôn đời, đó là lời Tin Mừng đã rao giảng cho anh em.

Phúa Âm: “Không một tin tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương.”

BÀI HÁT

Bài đánh máy:

Thánh vịnh 122 -CN 14 B TN:

Mắt chúng con cùng nhìn lên Chúa tới khi nào được Chúa xót thương-

1- Con ngước mắt nhìn lên Chúa , Đấng ngự trên các tầng trời như mắt những gia nhân nhìn vào tay ông chủ.

2- Như mắt những nữ tỳ nhìn vào tay bà chủ, mắt chúng con cùng nhìn lên Chúa , là Thiên Chúa tới khi nào được Chúa xót thương.

3-XIn xót thương chúng con, lạy Chúa , xin xót thương, vì chúng con bị khinh khi quá đỗi, hồn chúng con gánh chịu những điều sỉ nhục bởi lời nhạo báng của bọn tự mãn và sự miệt thì của kẻ kiêu căng. Alleluia” Hãy dọn đường Chúa , hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay , và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Chúa.

CA NHẬP LỄ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN ( Ý THÁNH VỊNH 47, 10.11)

ĐK; Giờ đây giữa cung điện Ngài, con hồi tưởng về tình Chúa yêu thương. Ôi Thiên Chúa danh Ngài lưu muôn thuở, vang vọng muôn đời tiếng ngợi khen.

1-Vì đã quá yêu thương nên Chúa hạ mình, giang tay nâng loài người lỗi tội đứng lên.

2- Ngài đã phán: Ai đang mang gánh nặng nề mau mau quay về, Ngài sẽ bổ sức cho.