CN Thứ 9 QN

Ca Nhập Lễ: Tv24, 16, 18.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và thương xót tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Chủ Đề: Làm việc và nghỉ ngơi vì Chúa.

Các Bài Đọc: Deut. 5, 12-15; 2 Cor. 4, 6-11; Mc. 2, 23-3,6

Đáp Ca: (TV. 80) Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.

Alleluia: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta; những ai đón nhận Người, Người sẽ ban cho quyền làm con cái Thiên Chúa.

Hướng Dẫn Chọn Bài Hát:

  • Hãy đến reo mừng.
  • Bình an của Chúa
  • Ca tình tri ân (giũ gìn con Chúa ơi)

BÀI HÁT

  • Ca Nhập lễ:
  • Đáp ca:
  • Câu xướng trước Tin Mừng:
  • Dâng lễ:
  • Hiệp lễ :
  • Kết lễ: