Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Ca Nhập Lễ
Sap, 1, 7
Thánh Thần Chúa chan hoà khắp vũ trụ, Người nắm giữ mọi sự và thông biết mọi lời, alleluia.

Hoặc:
Tình yêu của Thiên Chúa tràn đầy tâm hồn chúng ta, nhờ Thánh Thần của Người ngự trong chúng ta, alleluia.

Chủ Đề: Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Các Bài Đọc: Act. 2, 1-11; 1 Cor. 12, 3b-7. 12-13; Joan 20, 19-23

Đáp Ca: Tv103: Lạy Chúa xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Ca Tiếp Liên;

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra! Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, là Đấng ủy lạo dịu dàng. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc, xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới giội chỗ khô khan, và chữa cho lành nơi thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trật đường. Xin Chúa ban cho các tín hữõu, là những người tin cậy Chúa, đượïc ơn bảy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức, được hạnh phúc cứu đo và được hoan hỉ đời đời.

Alleluia: Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ.

BÀI HÁT

CHẦU THÁNH THỂ:

  1. Ôi Nhiệm màu
  2. Lời nguyện Truyền giáo
  3. Này con là Đá- Cầu cho Đức Giáo hoàng
  4. Tangtum Ergo