Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ca Nhập Lễ:
Cf Is, 48, 20
Các ngươi hãy rao truyền lời hân hoan, va người ta sẽ nghe, hãy rao truyền đến tận cùng trái đất rằng: Chúa đã giải phóng dân Người, Alleluia.

Chủ Đề: Chúa luôn ở với ta để ban bình an và vui mừng.

Các Bài Đọc: Act. 15, 1-2. 22-29; Apoc. 21, 10-14. 22-23; Joan 14, 23-29

Đáp Ca: (TV 66): Chư dân, hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. (Hoặc: Alleluia)

Alleluia: (như năm A)

BÀI HÁT

Hướng dẫn chọn bài hát:

  • Bình an cho các con
  • Thầy sẽ trở lại
  • Hãy vững lòng tin